üniversite kursu ankara


alaşağı


üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ


Örnek Cümle

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ

Damar tıkanıklığı. isim tıp

Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. sıfat

Andezit birleşiminde bir tür püskürük taş. isim jeoloji

Soyutçu. sıfat felsefe

Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. isim

Birinci Çağın ilk dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer katmanları. isim jeoloji

1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. isim

2. İçinden zor çıkılır durum. isim mecaz

3. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. isim

1. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. isim

2. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. isim

3. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. isim

4. Takım, kol. isim

5. Kez, defa, sefer. isim

6. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. isim

7. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. isim

8. Askerlik Hizmet nöbetinde bulunan er. isim

9. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılan yolculuk. isim eskimiş

Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek başörtüsü. isim

1. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez. isim

2. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik. isim

1. Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan, halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan. sıfat

2. Herkesçe tanınan, bilinen, genel beğeniye uygun, sevilen ve sayılan, ünlü. sıfat

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2023

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.